Viltformål

Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til kartlegging, informasjon og tilrettelegging av jakt og viltressurser.

Du kan søke om tilskudd til:

  • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt
  • Informasjon om jakt og jaktmuligheter
  • Kartlegging av viltressursene og viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner
  • Innarbeidelse av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven
  • Opprettelse og drift av lokale samarbeidsråd
  • Deltagelse i rettighetshavernes driftsplanarbeid

Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av vilt.

Søknadsfristen er 15. januar.

Søknad må adresseres Østfold fylkeskommune og fremmes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Forskrift om tilskudd til viltformål finner du her.

Du finner flere opplysninger om ordningen i rundskrivet fra Klima- og Miljødepartementet.

Kontakt

Pål Erik Jensen
E-post
Telefon 69 11 74 51
Mobil 950 58 190