Tilskudd til voksenopplæring utført av studieforbund

Godkjente studieforbund kan søke om støtte til voksenopplæring

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfrist er 1. mars og kunngjøres i østfoldpressen. 

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema

Studieforbund godkjent i henhold til voksenopplæringslovens § 5 kan søke om tilskudd til voksenopplæring etter Lov om voksenopplæring, § 6.