Har din skole et prosjekt som setter elevers matglede, bevegelsesglede og aktive læring i fokus? Da kan du søke om RØRE 6-19-midler. Fjerde utlysningsrunde kommer våren 2019. 

Kjenner du en lærebedrift som gjør en glimrende innsats innen fagopplæringen, og som fortjener tittelen «Årets lærebedrift?

Godkjente studieforbund kan søke om støtte til voksenopplæring

Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen. Tilbudet skal være gratis for studentene.Ordningen finansieres av Helsedirektoratet.