Utvikle bedriftsnettverk? Søk midler!

Østfold fylkeskommune har midler til å støtte utvikling av nettverk som kan skape flere arbeidsplasser og økt omsetning i næringslivet.

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver et utviklingsprosjekt for å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping mellom tre eller flere bedrifter i Østfold.

Hva kan det søkes om?

Støtte kan gis til nettverksfasilitering og kompetansedeling som er nødvendig for å gjennomføre et innovasjonsprosjekt eller mobiliseringsprosjekt:

  • I et mobiliseringsprosjekt må bedriftene være medlem i et nettverk som skal bygge opp og å tilby en ny tjeneste til sine medlemmer. Denne tjenesten skal resultere i et innovasjonsprosjekt som nettverksbedriften(e) kan søke støtte til. Besøk Innovative Østfold for mer informasjon.
  • Som fasilitering regnes for eksempel tilrettelegging for, og gjennomføring av, møter, kreative prosesser, opplegg for analyser, strategiprosesser, kompetansetiltak og kompetansedeling samt intern og ekstern kommunikasjon.
  • Som kompetansedeling regnes formell eller reell faglig utvikling for nettverket/virksomhetenes medarbeidere i tråd med nettverkets/virksomhetenes mål og verdier.
  • Som innovasjonsprosjekt regnes utvikling av nytt eller ny anvendelse av et produkt, en prosess eller en tjeneste, eller utvikling av nytt marked.

Prosjekter som har en beskrevet kommersiell ambisjon og en klar forankring i Østfold fylkeskommunes planer vil bli prioritert. Det kan gis støtte inntil tilsvarende beløp som satses fra bedriftene/nettverket. Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner.

Når kan det søkes?

Se utlysing på www.regionalforvaltning.no

Kontakt

Tore Helge Hansen
E-post
Mobil 911 17 112