Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

idrettsanlegg - Klikk for stort bilde

Kulturdepartementet har en ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Hvem kan søke?

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak.

Slik søker du

Du søker på kulturdepartementet sine hjemmesider.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er 1. mars.

Retningslinjer

Anlegget trenger ikke å ha mottatt spillemidler, men det må foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden knyttet til anlegget før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er en videre forutsetning at byggearbeidet på det aktuelle anlegget er satt i gang etter 1. januar 2010 og at anlegget er ferdigstilt før det søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Ordningen er rammestyrt, det betyr at dersom det godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen så vil godkjente søkere få en prosentvis lik avkortning på sine søknader. Det ble i 2016 bevilget ca. 192 millioner kroner igjennom denne ordningen, og alle som fikk godkjent sine søknader fikk omtrent full kompensasjon (99,8%) av godkjent søknadsbeløp.

Ønsker du mer informasjon om ordningen, så besøk hjemmesiden til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kontakt

Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811