Retningslinjer for Østfoldprisen

Her er retningslinjer for Østfold fylkeskommunes hederspris - Østfoldprisen.

 1. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner,organisasjoner, grupper eller lag som bor i eller er fra Østfold, eller på annen måte har tilknytning til Østfold.
  Prisen skal være en påskjønnelse for innsats og tjene som inspirasjon til videre engasjement.
  Prisen kan tildeles den eller de som har gjort eller gjør en fortjenestefull og samfunnsnytting innsats for Østfoldsamfunnet.
   
 2. Prisen er på kr. 100.000, et diplom og et kunstobjekt som utformes spesielt til denne prisen av en av Østfolds kunstnere.
   
 3. Prisen deles normalt ut en gang i året. Prisen kan ikke deles på flere kandidater.
   
 4. Alle kan komme med begrunnede forslag til kandidater.
   
 5. Fylkesutvalget oppnevner med hjemmel i reglement for fylkesutvalget punkt 4.3.5, en jury til å vurdere kandidatene og avgjøre tildelingen.
  Juryen sammensettes av en representant for hvert parti i fylkesutvalget med fylkesvaraordfører som leder. Kunngjøringen av prisvinner skjer i fylkesutvalget av juryleder.
  Det kan også vurderes om det skal organiseres en offentlig konkurranse / avstemming før juryen tar sin avgjørelse.
   
 6. Prisen kunngjøres i aktuelle medier (lokalt, riks og Internett), senest 15. september hvert år.
   
 7. Frist for å komme med forslag til kandidater før fylkesutvalgets beslutning, settes til 6. oktober.
   
 8. Fylkesordføreren foretar utdeling av prisen i  i Østfold fylkestings siste samling i året (i løpet av desember måned).

Vedtatt av fylkesutvalget 9. september 2004, oppdatert av fylkestinget desember 2007 og fylkesutvalget 4. juni 2009

Kontakt

Tone Elisabeth Navestad Stenbek
E-post
Mobil 970 18 337