Årets lærebedrift

Kjenner du en lærebedrift som gjør en glimrende innsats innen fagopplæringen, og som fortjener tittelen "Årets lærebedrift"? 

Med prisen "Årets lærebedrift" ønsker Østfold fylkeskommune å fremme arbeidet som utføres innen fagopplæringen i Østfold, så vel som å stimulere den generelle interesse for fagopplæring i arbeidslivet. 

Kjenner du til en lærebedrift i Østfold som virkelig viser engasjement i sin rolle innen fagopplæringen? En lærebedrift som er imøtekommende, inkluderende og som fremmer et godt arbeidsmiljø. En lærebedrift som innehar gode faglige kunnskaper og evner å videreføre disse?

Da bør du nominere bedriften til "Årets lærebedrift".

Alle kan komme med forslag, og vi inviterer spesielt fylkets lærlinger, prøvenemder, yrkesutvalg, lærebedrifter, opplæringskontor og øvrige organisasjoner fra arbeidslivet til å nominere kandidater.

Frist 1. mai

Send inn ditt forslag senest 1. mai på vårt forslagsskjema til årets lærebedrift

Heder og ære 

Forslagene blir vurdert av en jury, bestående av leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda og leder av Opplæringskomiteen. Foruten heder og ære vil vinneren av «Årets lærebedrift» motta en oppmerksomhet fra fylkeskommunen.

Vinnere

2017; Frisørdrift AS, Touch Fredrikstad
2016: Caverion Norge, avdeling Askim.

Kontakt

Rina Therese Svarthoel Østenby-Thorkildsen
E-post
Mobil 913 03 574