Bredbånd i Østfold

Kommunene i Østfold kunne søke om støtte til bredbåndsutbygging for 2019.
Frist for å levere søknad til fylkeskommunen var 5. juni 2019.

Søknadsrutiner

Informasjon om søknadsprosessen finner dere på Nkom sine nettsider

Østfold fylkeskommune vil ha en første gjennomgang av søknadene. Deretter er det Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) som tar den endelig avgjørelsen.

Offentlige tilskudd gir bredbånd til alle

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er et befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegginger av bredbåndsdekning viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får bredbåndstilbud gjennom denne type utbygginger. I områder med liten befolkning og store geografiske avstander, vil ofte kostnadene til utbygging og drift være høyere enn inntektsmulighetene.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få til dette gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Problemer med nettet?

Henvendelser og eventuelle klager på bredbåndsnettet må rettes til leverandøren. Er du misfornøyd med leverandørens oppfølging er Forbrukerrådet rette instans å kontakte for råd og hjelp.

Kontakt

Thomas René Sirland
E-post
Mobil 934 21 307