Dette gjør du ved tannskade

Ved alle typer tannskader bør du ta kontakt med tannlege så fort som mulig!

Her er viktige råd ved ulike typer tannskader:

Hvis deler av tannkrone er brukket

 • Unngå kald og varm mat og drikke.
 • Ta vare på større kronebiter (over 3 millimeter), oppbevar biten(e) i vann.
 • Oppsøk tannlege.

Hvis tann eller tenner er slått ut av stilling

 • Oppsøk tannlege.

Hvis det er vanskelig å bite sammen uten påviselig grunn

 • Oppsøk tannlege eller lege for undersøkelse av eventuelt kjevebrudd.

Hvis en melketann er slått helt ut

 • Oppsøk tannlege.
 • Melketenner settes ikke på plass igjen.

Hvis en permanent tann er slått helt ut

 • Unngå å berøre roten og sett tannen tilbake på plass. Det er størst sjanse for å redde tenner som er satt på plass innen fem minutter.
 • Hvis tannen er skitten: Skyll den noen sekunder under rennende vann. Hvis det ikke finnes vann i nærheten, kan du bruke ditt eget spytt til å rengjøre tannen. Sett den tilbake på plass så fort som mulig.
 • Hvis det ikke er mulig å sette tannen på plass: Oppbevar tannen i munnen mellom kinnet og tennene.
 • Oppsøk tannlege
 • NB! Det er viktig å oppsøke lege etter tannlegebesøket. Dette for å kunne sikre seg mot en eventuell stivkrampesykdom (Tetanus). Tetanus kan forekomme etter skader som innebærer kontakt med jord.

Skaderegistrering

 • Sørg alltid for at skademelding sendes til NAV trygd, selv om det gjelder personer som er 18 år eller yngre. Dette er fordi senskader kan oppstå i voksen alder, og når skaden er registrert kan man i visse tilfeller søke tilskudd til behandling.
 • Skademelding kan sendes av arbeidsgiver, skole, lege og tannlege.
 • Ta alltid kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du har skadeforsikring.
 • Tannlegen vil få tilsendt skadeskjema for utfylling.
 • Husk at foreninger, lag og lignende ofte har kollektive forsikringer for arrangementer.

Oppfølgende behandling

 • Det er viktig at tannen ferdigbehandles etter skaden.
 • Oppbygging, rotfylling og røntgenkontroller må fullføres hvis forsikring skal gjelde.