Tolk

Tilrettelagt kommunikasjon gjennom tolk er i noen tilfeller nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.

Helse- og omsorgspersonell har ansvar for å forklare pasient eller bruker som ikke selv ønsker å bruke tolk hvorfor tolk er nødvendig.