Pasientreiser

Busser utenfor Sykehuset Østfold - Klikk for stort bilde

Om dekning eller refusjon av reiseutgifter til personer som innfrir kriterier til gratis tannhelsehjelp i tannhelsetjenesten i henhold til tannhelseplanen

  • Du har ikke krav på dekning av reiseutgifter så lenge behandlingen foregår på en tannklinikk som ligger i din bostedskommune.

  • Kommuner som ikke har egen tannklinikk: Bor du i en kommune uten tannklinikk og har hatt reiseutgifter på over 400 kroner, får du refundert det overskytende beløpet resten av året. De samme reglene gjelder dersom du har måttet reise ut av din kommune for akuttbehandling. Reisen skal fortrinnsvis foregå med offentlige transportmidler, men bil godtas der dette er eneste mulighet. Satsen er 2,50 kr per kilometer. I praksis må du ha en reisevei over 160 kilometer før egenandelen overstiges (400: 2,50 = 160).

  • Egne regler gjelder ved henvisning til spesialist, inkludert lystgass- og narkosebehandling. I disse tilfellene refunderes hver reise. Vi bruker samme egenandelsats som Pasientreiser, som er på kroner 149 per tur (det vil si 298 kroner tur/retur). Kjøring med egen bil dekkes med kroner 2,50 per kilometer.

Andre og tredje punkt over skal sees helt adskilt. Regelen om egenandel på kroner 400 gjelder ikke ved spesialistbehandling.

Drosje dekkes kun i spesielle tilfeller og må avklares og avtales med klinikksjef på forhånd.

Ønsker du å søke om dekning av reiseutgifter eller har noen spørsmål, kan du snakke med din tannklinikk.