Spesialisttjenester

Tannhelsetjenesten i Østfold samarbeider med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), som har spesialisttannklinikk. Tannleger kan henvise pasienter for tverrfaglig spesialistbehandling til TkØ.

Spesialistene hos TkØ har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i regionen Hedmark, Oppland og Østfold. Se alle spesialistområdene her.

Redd for å gå til tannlegen?

En av spesialistområdene ved TkØ er et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep, eller har sterk odontofobi.  

Forskning

Forskningsaktivitet på TkØ skjer i samarbeid med tannhelsetjenesten. Hovedfokus er klinisk odontologisk forskning hvor tannhelsepersonell aktivt involveres i planlegging og gjennomføring av prosjekter.
Les mer om pågående forskningsprosjekter her.

Kompetanseheving

Hos TkØ kan tannhelsepersonell gjennomføre flere typer kurs, både praktisk kliniske-  forskningsrettede kurs, og e-læringskurs. TkØ tilbyr også hospitering og klinisk veiledning for hele tannhelseteamet.

Kontakt TkØ

TkØ er et regionalt odontologisk kompetansesenter og er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold. TkØ er lokalisert i Oslo.

For flere opplysninger og kontaktinformasjon, se www.tkost.no