For helsepersonell

 

Tilbudsbrev psykisk utviklingshemmede (PDF, 341 kB)

Tilbudsbrev kommunalt vedtak på helsehjelp i hjemmet (PDF, 495 kB)

Tilbudsbrev kommunal rusomsorg (PDF, 488 kB)

Tilbudsbrev institusjon (PDF, 366 kB)

Henvisning fra Helsestasjon til Tannhelsetjenesten (PDF, 355 kB)

Tilbudsbrevet fylles fullstendig ut, og undertegnes av ansvarlig leder for tjenesten i kommunen. Tilbudsbrevet sendes tilhørende tannklinikk. Pasienten får tilbud om time ved tannklinikken i løpet av tre måneder.