For helsepersonell

 

 
 

Tilbudsbrevet fylles fullstendig ut, og undertegnes av ansvarlig leder for tjenesten i kommunen. Tilbudsbrevet sendes tilhørende tannklinikk. Pasienten får tilbud om time ved tannklinikken i løpet av tre måneder.