Søk tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.

For å søke om tilrettelagt skoleskyss må det foreligge en helseattest/funksjonserklæring (pdf-fil) fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven. 

Søknaden behandles av fylkeskommunens samferdselsseksjon. Vanlig behandlingstid er cirka en uke. Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00.

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til sentralpost@ostfoldfk.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør og lignende), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skyss@ostfoldfk.no.

 

Begrensninger i skyssansvaret

Det gjøres oppmerksom på fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt og lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar. Det kan tilrettelegges for skyss til avlastningshjem etter søknad vedlagt vedtak fra elevens hjemkommune.