Skolekort

Ved skolestart vil elever i de fylkeskommunale videregående skolen skole motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene.

Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, reiser gratis med bussen inntil skolekortene deles ut, men maks 2 uker.

Bruk av skolekort

For elever som har rett til fri skoleskyss, vil bussdelen i kortet aktiviseres etter innvilget søknad, slik at dette kan benyttes ved reise til og fra skolen.

Elever i private videregående skoler får et ordinært busskort etter innvilget gyldig søknad.

Skolekortet gjelder for et skoleår de dager det er skole, for en reise tur⁄retur hjem – skole hver dag.

  • Hvis du har behov for fast skyss utover dette, kan tidspunktet endres.
  • Er det nødvendig for deg å bytte buss underveis, vil kortet programmeres for dette.
  • Begge reisene gir mulighet til fri overgang i inntil 90 minutter.
  • Det kan være enkelte elever som trenger flere reiser i kortet. Skolen må da sende søknad til Østfold kollektivtrafikk om dette.

Skolekortet gjelder ikke på bussen i skolens ferie– og fridager.

Skolekortet må medbringes under hele reisen og er underlagt gjeldende befordringsvedtekter.

Misbrukte eller mistede⁄ødelagte skolekort vil bli sperret for bruk.

Kortet bør ikke oppbevares sammen med mobiltelefonen. Det må ikke klippes hull i kortet, da vil kortet slutte å fungere. 

Registrere skolekortet på bussen

Du må registrere kortet hver gang du går om bord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser, og du hører et pip. Kortet er nå registrert, og du har gyldig billett.

Virker ikke skolekortet på bussen?

Hvis det er elever med rett til skyss som opplever at kortet ikke virker på bussen, må melde dette til Østfold kollektivtrafikk snarest. 

Har du ikke rett til gratis skyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan bruke skolekortet som et vanlig busskort og fylle på for eksempel periodebillett for Ungdom eller reisepenger. Prisen vil være som vanlig, men du slipper kortkostnaden på 50 kroner.

Glemt, mistet eller ødelagt skolekort

Ta godt vare på skolekortet! Hvis du mister eller ødelegger kortet, må du kontakte skolen for å få et nytt (gebyr 200 kroner).

Du må betale på bussen til du får ordnet nytt kort.

Skolekort som blir ødelagt, mistet eller misbrukt vil bli sperret for bruk.

Har du skolekort med bilde fra videregående skole? - Husk å ta vare på det!

Elever som har skolekort fra før, skal beholde dette selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole. Skolekortet er gyldig på bussen, selv om det skulle stå gammelt skolenavn på kortet.