Når har du krav på fri skoleskyss

Fri skoleskyss avgjøres av hvor langt unna skolen du bor. Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen). Elever på videregående skole må søke selv

Klikk for stort bilde

Skyssordningen omfatter elever som går på skole i Østfold og som har bostedsadresse i Østfold. 

Søk om skoleskyss via MinSkyss

Alle elever i videregående skole, både gamle og nye, må selv søke om skoleskyss. Husk å søke om skoleskyss så snart du har fått beskjed om inntak til videregående opplæring. Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling.

Elevene søker selv via «MinSkyss», som er en nettbasert løsning.

MinSkyss beregner automatisk om du har mer enn 6 kilometer gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

  Skoleskyss i videregående skole

  • Du har rett til gratis skoleskyss dersom gangavstanden mellom hjem og skole er mer enn 6 km
  • Du kan søke om unntak fra 6 kilometer-regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med din skole, om du ønsker å søke om unntak 
  • Ved skolestart vil de fleste elevene i videregående skoler motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene

  Skoleskyss i grunnskolen

  • Du har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. - 10. klasse).
  • Unntak kan være farlig skolevei og spesielle behov
  • Fylkeskommunen ved Østfold kollektivtrafikk organiserer og planlegger grunnskoleskyssen i samarbeid med kommunene
  • Du kan søke om unntak fra kilometer-regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med skolen om du ønsker å søke om unntak fra kilometer-regelen 

  Tilrettelagt skoleskyss

  Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen. 

  For å søke om tilrettelagt skoleskyss må det foreligge en helseattest/funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

  Rutetider skolebuss

   

  Mer informasjon

  Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker ta kontakt med Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til postmottak@ostfoldfk.no

  Ved spørsmål om skysstilbudet, hentetider, transportør og lignende ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk  på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skyss@ostfoldfk.no.

  Kartgrunnlaget som ligger til grunn er Statens Kartverk.

  Kontakt

  Evy Heidi Johanne Angell
  E-post
  Mobil 915 80 599