Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen.

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanen. Formålet med organisasjonen er å arbeide for at Østfoldbanen skal oppnå en god standard som møter transportbehovet i samfunnet.

Medlemmer i organisasjonen er Akershus og Østfold fylkeskommune og de fleste kommunene langs banestrekningene. Aktivitetene består blant annet i å delta på høringer, ha kontakt med Jernbanedirektoratet, BaneNOR og NSB, arrangere studieturer, befaringer og konferanser, samt gi innspill til Stortingspolitikere.

Siv H. Jacobsen (Ap) er leder, mens Hans Arne Bjerkemyr, samferdselsseksjonen, er sekretariat.

Kontakt

Hans Arne Bjerkemyr
E-post
Mobil 905 07 794
Siv Henriette Jacobsen
E-post
Mobil 482 67 061