Intercity

InterCity-prosjektet skal blant annet sørge for at den nye banen utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.

Les mer om IC på BaneNORs nettsider

Planlegging av nye stasjoner

Moss: Evaluering av mulighetsstudier og anbefalinger til videre arbeid med by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon

Fredrikstad: Evaluering av mulighetsstudier og anbefalinger til videre planlegging med Grønli stasjon i Fredrikstad 

Sarpsborg: Evaluering av parallelloppdrag og anbefalinger til videre planarbeid. Knutepunktutvikling Sarpsborg