Bypakke Nedre Glomma

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. 

Hovedsatsninger i Bypakke Nedre Glomma er:

  • Tiltak for gående og syklende
  • Kollektivtiltak
  • Utbedring av riksvei 110
  • Utbedring av fylkesvei 109
  • Ny bru over Glomma i Sarpsborg
  • Ny bru over Glomma i Fredrikstad

Planlegging og utbygging av prosjektene ses i sammenheng med veiplanlegging og utbygging av jernbane.

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma kommer til å koste 10-12 milliarder kroner. Tiltakene finansieres av staten, fylkeskommunen, kommunene og brukerne av veien.

Stortinget har godkjent fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. I denne fasen inngår utbyggingen av riksvei 110 Ørebekk-Simo, utbygging av flere gang- og sykkelveier samt og planlegging for neste fase – tilsammen ca. 1,2 milliarder kroner. Omlag 50 prosent av dette vil bli finansiert med bompenger.

De første bomstasjonene kommer våren 2018 når strekningen Simo-Ørebekk på riksvei 110 åpner for trafikk. Her finner du plasseringen av bomstasjonene. (PDF, 692 kB)

 

Les mer på nettsidene til Bypakke Nedre Glomma