Riksvei i Østfold

På de norske riksveiene er det staten som dekker utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift samt utgifter til ekspropriasjon av eiendom for å utføre de nevnte oppgavene. Riksveiene i Norge administreres av  Statens vegvesen - Vegdirektoratet.

Det er veistrekninger som binder landsdeler/regioner sammen som er riksveier.

I Østfold gjelder det:
E6 Svinesund – Akershus grense
E18 Ørje – Akershus grense
Rv 111/22 Øra i Fredrikstad til Akershus grense
Rv 110 Råde – Fredrikstad
Rv 19 E6 Mosseporten til Moss fergeleie
Rv 21 E6 Svingenskogen til Halden sentrum

Alle riksveier er merket med grønne skilt med hvit skrift.

Ønsker du å varsle om hendelser eller melde feil på riks- eller fylkesvei, ring Vegtrafikksentralen på telefon 175.