Buss og biler over Fredrikstadbrua

Den regionale transportplanen for Østfold ble rullert i 2018. Det betyr at vi på nytt har sett helhetlig på samferdselen i fylket – og sikrer at det henger sammen med nasjonale satsinger og strategier. 

 

Nasjonal transportplan for 2018 – 2029 (NTP)  ble vedtatt sommeren 2017. NTP inneholder en rekke samferdselsprosjekter i Østfold som er viktige både nasjonalt og for Østfold.