buss_biler_over_frstadbrua

Den regionale transportplanen for Østfold er under rullering. Det betyr at vi på nytt ser helhetlig på samferdselen i fylket – og sikrer at det henger sammen med nasjonale satsinger og strategier. Revidert plan skal behandles politisk i juni 2018.

 

Nasjonal transportplan for 2018 – 2029 (NTP)  ble vedtatt sommeren 2017. NTP inneholder en rekke samferdselsprosjekter i Østfold som er viktige både nasjonalt og for Østfold.