Jernbane i Østfold

Hovedåren på skinner ut av Norge går gjennom Østfold.

Jernbanen gjennom Østfold består av to banestrekninger. Den ene er Vestre linje som strekker seg fra Akershus grense i nord til Kornsjø, og går gjennom Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg før Halden. Østre linje strekker seg fra Akershus grense i nord til Sarpsborg stasjon. Østre linje grener av fra Ski stasjon i Akershus og har blant annet stopp i Spydeberg, Askim, Mysen og Rakkestad.

Klikk for stort bilde

Langsiktig utvikling og styring av jernbanen

Jernbanen er et statlig ansvar og forvaltes av Jernbanedirektoratet. Jernbanedirektoratet har ansvar for å foreslå en langsiktig utvikling av transporttilbudet på jernbane i hele Norge. I dette inngår utvikling av infrastruktur, persontogmateriell, kompetanse og andre innsatsfaktorer som er nødvendig for å produsere et togtilbud.

Se nettsidene til Jernbanedirektoratet

InterCity i Østfold

Området for InterCity-utbygging og planlegging i Østfold strekker seg fra Haug i Råde kommune til Halden stasjon. Per nå er det satt av planmidler til å planlegge jernbanen til Sarpsborg i den første 6-års perioden i Nasjonal Transportplan. Det er forventet at dobbeltsporet er ferdig til Fredrikstad i 2024 og Sarpsborg i 2026. Dobbeltspor fra Sarpsborg til Halden er forventet ferdig i 2034.

I tillegg pågår det forberedende arbeider for ny Moss stasjon.

Les mer om InterCity i Østfold på BaneNors nettsider.

Gøteborg Oslo-regionen

Oslo–Göteborg-samarbeidet skal blant annet bidra til at regionen blir en ledende europeisk region med bærekraftig transport. Samarbeidet består av Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Gøteborg stad og Västra Götalandsregion. Les mer om dette arbeidet på GO-samarbeidets nettsider.

Les om Jernbaneforum Øst, der Østfold fylkeskommune har sekretariatet

Kontakt

Hans Arne Bjerkemyr
E-post
Mobil 905 07 794