tog i fart 1101

Planarbeidet med jernbanen gjennom Sarpsborg har vist at prosjektet ser ut til å bli dyrere enn forutsatt.  Jernbaneforum Øst stiller seg bak en gjennomgang av prosjektets økonomi, men advarer sterkt mot mulige forsinkelser eller avgrensninger som ikke bidrar til å bedre kapasiteten på togtilbudet gjennom Østfold, skriver de i en uttalelse.

Hovedåren på skinner ut av Norge går gjennom Østfold.

InterCity-prosjektet skal blant annet sørge for at den nye banen utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen.