Hovedåren på skinner ut av Norge går gjennom Østfold.

InterCity-prosjektet skal blant annet sørge for at den nye banen utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen.