Møttes til rådslagning i Råde

Politikere og byråkrater hadde mandag kraftsamling på Bøndernes hus i Råde for å se hva som kan gjøres for å få jernbaneutbyggingen i Østfold tilbake på skinner.
Klikk for stort bilde

– Et nyttig og konstruktivt møte, med mange gode innspill. Det kom jo ikke noe konkret ut av dette, men dette er en komplisert sak, uten enkle løsninger, og da er det viktig at vi snakker godt sammen, sier statsekretær i samferdselsdepartementet, Anders Werp.

Ordførere langs hele vestre linje, pluss Eidsberg, var på plass på Jernbaneseminaret som ble holdt i Råde mandag.

– Vi har felles interesser. Vi ønsker en raskest mulig løsning gjennom Østfold. Da er det viktig å ha samme kart, og samme grunnlag. Østfold er et knutepunkt for samferdsel, sa Råde-ordfører Rene Rafshol.

– 18 prosent pendler ut av fylket for å jobbe, så jernbanen er en livsnerve i Østfold. Uten utvikling av jernbanen, vil stadig flere velge bil, og uten togutvikling vil utviklingen i byene stoppe. Vi må få flere arbeidsplasser i Østfold, og vi må skape motstrøms pendling. Det er vanskelig å både planlegge og bygge ut vei og bane samtidig, og båndlegging av områder gir ingenmannsland, sa fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen.

Hun understreket også at det var på tide å få Halden tilbake på jernbanesporet, all den tid intercity-utbyggingen i Østfold nå strekker seg til Klavestad sør for Sarpsborg. I Halden vet man ikke når dobbeltsporet kommer.

Hennes innlegg ble illustrert av Halden-ordfører Thor Edquist, som viste plansjer over båndlagte områder i Haldens indrefilet. Områder som er solgt til bolig- og næringsutviklere av kommunen, men som ikke blir realisert på grunn av båndlegging til jernbaneformål. Først når båndlegging av opphevet og jernbanesporet avklart, kan det skje.

Åpnet for løsning rundt byene

– Vi har vært mye i Østfold i det siste for å legge forholdene til rette for jernbaneuybygging - og den utbyggingen trengs. Vi har ingen ønsker om å skyve utbyggingen ut i tid. Men infrastruktur må planlegges nøye før man kan stikke spaden i  jorda. Vi kommer gjerne flere ganger til Østfold. Forventningene er høye, og det med rette, fordi det trengs. Mye av utviklingen i Østfold er avhengig av god infrastruktur, sa statssekretær Werp.

Under en paneldebatt tok fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen til orde for å gjøre to ting på en gang: planlegge for fullt langs hele linja, Halden inkludert, men samtidig bygge ut i byene først, slik at ikke samfunnsutviklingen ble satt på vent.

Statssekretæren var lydhør for det han ble servert.

– Det gjør sterkt inntrykk å høre beretningen fra Halden, sa han, og la til at han skulle ta ønsket om by-utbygging med seg tilbake til departementet.

– Jeg føler at vi kom et skritt videre i dag. Statsekretæren åpnet opp for å bygge andre steder enn den vanlige nordfra og nedover, og det er bra. Jeg opplevde at det var en erkjennelse av at noe må gjøres, og det er det jo enighet om langs hele vestre linje, oppsummerer Jacobsen.

InterCity Fredrikstad - Klikk for stort bilde