Jernbaneforum Øst: Utbygging gjennom Østfold må fortsette som planlagt

Planarbeidet med jernbanen gjennom Sarpsborg har vist at prosjektet ser ut til å bli dyrere enn forutsatt.  Jernbaneforum Øst stiller seg bak en gjennomgang av prosjektets økonomi, men advarer sterkt mot mulige forsinkelser eller avgrensninger som ikke bidrar til å bedre kapasiteten på togtilbudet gjennom Østfold, skriver de i en uttalelse.

InterCity Fredrikstad - Klikk for stort bilde

– For å kunne sikre fire tog i timen som stamrute, er vi helt avhengig av en jernbane med økt kapasitet – gjerne helt til Halden – men minimum til Klavestad/Sarpsborg som vedtatt. Vi kan ikke risikere at dobbeltsporet stopper opp på Seut utenfor Fredrikstad, sier leder av Jernbaneforum Øst, Siv H. Jacobsen.

Under møte i Jernbaneforum Øst denne uka var det enighet om å si fra om dette:

"Det er kommet frem at prisen på strekningen Seut-Klavestad er på 27.4 milliarder. Dette er mye, men det er samtidig viktig å huske på at dette prosjektet nå går over Sarpefossen med en ny jernbanebru som er kommet til av hensyn til behovet for samtidig utbygging av vei og bane. Dette betyr at man ikke har noen tall og sammenligne med og at dette er et utsnitt av dobbeltsporet som ikke er prissatt i NTP (nasjonal transportplan).

Store deler av Sarpsborg og Fredrikstad er båndlagt- Av hensyn til næringsutvikling og byutvikling må jernbanen utvikles videre som forutsatt og gjerne forseres.

Jernbaneforum Øst er enig i at en bør snu hver stein for å se om det er mulig å gjøre dette billigere. For eksempel bør det være mulig å se for seg en mindre stiv linjeføring som er mer parallell med dagens spor slik at man bruker det sporet man har og legger et nytt spor i tilknytning til det. Det er også mulig å se for seg færre spor på Sarpsborg stasjon.

Når utbyggingsrekkefølgen nå skal vurderes er det også viktig å fokusere på de tiltakene som gir økt kapasitet slik at dobbeltsporet kan tas i bruk som planlagt.

Vi anbefaler at alle aktører nå setter seg ned sammen for å finne gode løsninger, men det er viktig at prosjektet ikke blir forsinket og at man får det togtilbudet med den kapasiteten som Stortinget har forutsatt", heter det i uttalelsen.