Felles billettstruktur i Viken fra 2020

I en ny felles billettstruktur for kollektivtrafikken i Viken ønsker fellesnemnda blant annet at barnebillett skal gjelde til og med 19 år. Dette er en del av arbeidet med samordning av billettyper som skal gjelde i Viken fylkeskommune fra 2020. 

Ungdommer går på buss - Klikk for stort bilde Ove Tøpfer

Fellesnemda behandlet en sak om harmonisering av prisstrukturen i møte 2. mai 2019, hvor det blant annet ble vedtatt en felles inndeling av aldersgrenser for rabattordninger og hvilke billettprodukter som skal gjelde i Viken fra 1. januar 2020.

Målet er at kundene skal oppleve like vilkår uansett hvor i Viken de kjøper billett.

Konsekvenser for Østfold vil være at:

  • periodebilletter for 3 og 180 dager fjernes
  • periodebilletter for 365 dager innføres for kategoriene voksen og honnør
  • nedre aldersgrense for barn endres til 6 år - i dag betaler barn fra og med 4 år
  • priskategorien UngVoksen for de mellom 20 og 25 år fjernes
  • det innføres en øvre aldersgrense for studentrabattordningen på 30 år. Tilbudet til studenter vil samtidig begrenses til 30 dagers periodebillett

Les mer om felles billettstruktur på viken2020.no