Færre passasjerer på lokalbussene i 2018

Samlet sett er det registrert i overkant av 5,4 millioner passasjerer med lokalbussene i Østfold hittil i 2018. Dette er 160.000 færre passasjerer enn i tilsvarende periode i 2017, noe som gir en reduksjon på 2,9 prosent.

Ungdommer går på buss - Klikk for stort bilde Ove Tøpfer

I følge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er noe av årsaken den store ruteomleggingen som er gjennomført i Nedre Glomma. Samtidig var nedgangen større i perioden fram til og med mai, mens juni måned hadde en økning på over 6 prosent.

– Vi har vært litt spente på passasjerutviklingen spesielt i Nedre Glomma etter ruteomleggingen i juni, og kan vel konkludere med at resultatet er noe dårligere enn vi hadde håpet på, men samtidig bedre enn fryktet, sier Johnsen

Hensikten med ruteomleggingen har først og fremst vært en bedre tilpasning til arbeidsreiser med en tydelig prioritering av strekninger med størst trafikk. En av konsekvensene vil være at enkelte områder utenfor byene har fått et redusert tilbud eller at tilbudet er lagt ned.

Tar tid

– Vi hadde derfor regnet med at en del kunder ikke kunne benytte seg av det nye tilbudet, samtidig som vi vet at det tar lang tid å få nye kunder til å velge å reise kollektivt. Vi har samtidig hatt et redusert tilbud nå i sommer sammenlignet med sommeren i 2017, og spesielt gjelder dette i Fredrikstad som tidligere stort sett har hatt det samme tilbudet gjennom hele året. 

Tidspunktet for ruteomleggingen ble lagt til slutten av juni for å være i forkant av bomringen i Fredrikstad som var planlagt til oktober.

– Når bomringen nå skyves ut i tid, vil det dessverre ta enda lengre tid før vi kan regne med å se positive resultater fra ruteomleggingen i Nedre Glomma, sier Børre Johnsen.

Buss-fakta   

  • Det er registrert en passasjernedgang for perioden etter ruteomleggingen i Nedre Glomma på ca 7,5 prosent.
  • Tilsvarende for hele Østfold i samme periode er en reduksjon på 5,5 prosent. Tar man hensyn til et redusert tilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad denne sommeren, vil den reelle nedgangen være noe mindre.
  • Det ble registrert totalt 950.000 passasjerer i Nedre Glomma i perioden juli-september og ca 1,5 millioner i Østfold samlet.
  • Av de nye linjene i Nedre Glomma er det først og fremst linje 1 og 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad samt linje 7 Moum-Fredrikstad-Rekustadåsen og linje 12 mellom Sandbakken og Kalnes som har flest passasjerer.