Hanne Brostrøm er sykkelkoordinator i Østfold

Nå har også omverdenen oppdaget av Østfold har en egen sykkelkoordinator.

Da hun var tolv år gammel, så Synnøve Kristiansen at det ble gjort forberedelser til en bru mellom Opsund og Hafslundsøy i Sarpsborg. Fredag kunne hun endelig krysse brua på åpningsdagen — 90 år gammel.

: Offisiell åpning med snorklipp utført av Olav I. Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune – assistert av ordfører Thor Edquist og byggeleder Frode Rukke i Statens vegvesen, sammen med elever fra 7. trinn ved Idd skole.

Tirsdag 22. august åpnet Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen drøye 1100 meter med ny gang- og sykkelvei langs Iddeveien og Øbergveien i Halden. Elever fra Idd skole sto i kø for å ta i bruk gangveien etter at flaggbåndet var klippet. 

Tirsdag 22. august åpner Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen ny gang og sykkelvei langs fylkesvei 22/103 i Halden. 

Den 22. og 23. september 2017 er det planlagt demonstrasjon av selvkjørende buss i Sarpsborg.