Trøbbel med betongpeler i Seutelva gir utsatt start på bompengeinnkreving i Nedre Glomma

Trøbbel med fundamenteringen av ny bru over Seutelva har vært en spesiell utfordring for vegprosjektet, noe som medfører at åpningen må utsettes 5-6 måneder til sommeren 2019.

Av og til forsvinner fylkespolitikerne ut av mørke møterom. Og av og til reiser samferdselskomite-leder Olav Moe med bussen for å snakke med passasjerer, litt for å ta tempen, litt for å få førstehåndsreaksjoner på busstilbudet.

Samferdselsdepartementet har kåret Fredrikstad som årets trafikksikkerhetskommune i Norge. Det er Østfold fylkeskommune og Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som står bak nominasjonen.

Tre syklister i bygate

I midten av juni får Østfold fylkeskommune og de øvrige partene i bypakkesamarbeidet vite om de har gått til topps i samferdselsdepartementets konkurranse om til sammen 100 millioner kroner til smartere transport i Norge. Inntil tre vinnere skal kåres.

Veitrafikken er hovedkilde til luftforurensning i ytre Østfold i vinterhalvåret. Biler virvler opp svevestøv fra strøsand, slitte bildekk og veibane. Dette fører til luftveisplager og miljøbelastning. 

Samferdselspolitikerne i Østfold er begeistret for mobilitetssatsingen "hjem-jobb-hjem" fra Nord-Jæren, og ønsker å se på muligheten for å innføre noe liknende lokalt.

InterCity Fredrikstad

I høringsutgaven av «Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018 – 2029» varsler Jernbanedirektoratet at Intercityutbyggingen gjennom Østfold utsettes med flere år.  - Svært uheldig. Dette båndlegger arealer i flere år framover, og setter sentrumsutviklingen i flere Østfold-byer på vent, sier fungerende fylkesvaraordfører i Østfold, Cecilie Agnalt.

 

Bilde av Sandesundsbrua vinterstid

Gjennomgangstrafikken på E6 over Sandesund var gjennomgangstema da styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma diskuterte trafikktallene sist fredag. Målet og kravet er nullvekst i den lokale trafikken, men tall fra E6 forkludrer regnestykket. Allikevel er styringsgruppa svært fornøyde når de nå sitter med fasiten for perioden 2014-2017.

 

Fra 1. januar 2018 gjelder nye takster på Hvalersambandet

Fra nyttår overtar Østfold kollektivtrafikk inntektsansvaret, dvs. ansvaret for priser, salgssystem, markedsføring og informasjon for Hvalersambandet. Da innføres også nye takster, siden de forrige ikke var blitt justert på nærmere ti år.

 

Nye Bliksland bru ved Tomter åpnet fredag 1.desember, og nå er det igjen mulig å krysse jernbanen via fylkesvei 204. Det visste lokale krefter å sette pris på. Et feststemt publikum feiret med kake og høye glass.