20,6 millioner kroner til utvidet transporttjeneste (TT) i Østfold

Samferdselsdepartementet har tildelt til sammen 78 millioner til de åtte fylkene som er med i den statlige utvidede TT-ordningen. Av disse midlene ble Østfold tildelt hele 20,6 millioner for 2019.

Klikk for stort bilde Shutterstock

Pengene kom i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett denne uka.

– Dette er gode nyheter for brukerne som er med i den utvidede ordningen, og betyr at ordningen videreføres ut 2019. Det er først og fremst rullestolbrukere og synshemmede som vil nyte godt av midlene. Gjennom den utvidede ordningen løfter staten reisetilbudet for brukere med særlig behov, slik at disse vil få muligheten til å reise mye mer også i 2019. Vi håper at alle vil benytte seg av denne muligheten til å være mer aktive og sosiale, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

Sosialt

Hittil i 2019 er det anslått i overkant av 1000 personer er med i utvidet TT-ordning.

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varige forflytnings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og følger opp tilbudet ovenfor kommuner og brukere av tilbudet. Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport.

Østfold har også tidligere fått av denne potten. Og der andre fylker må betale tilbake fordi midler har stått ubrukt, har alt gått ut i Østfold.

– Dette betyr ikke at vi er flinke til å bruke penger. Dette betyr at det dekkes et behov, og at brukerne dette gjelder, vet å sette pris på tilbudet, sier Moe.