Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

  

Østfold fylkeskommunes gassbiler

Statens vegvesen melder at Mysen trafikkstasjon kun vil være åpen to dager i uka (tirsdager og torsdager) fra og med 8.juli til og med 26.juli. Trafikkstasjonen på Hafslund i Sarpsborg holder åpent hele sommeren.

InterCity Fredrikstad

Planarbeidet med jernbanen gjennom Sarpsborg har vist at prosjektet ser ut til å bli dyrere enn forutsatt.  Jernbaneforum Øst stiller seg bak en gjennomgang av prosjektets økonomi, men advarer sterkt mot mulige forsinkelser eller avgrensninger som ikke bidrar til å bedre kapasiteten på togtilbudet gjennom Østfold, skriver de i en uttalelse.

Samferdselsdepartementet har tildelt til sammen 78 millioner til de åtte fylkene som er med i den statlige utvidede TT-ordningen. Av disse midlene ble Østfold tildelt hele 20,6 millioner for 2019.

Ungdommer går på buss

I en ny felles billettstruktur for kollektivtrafikken i Viken ønsker fellesnemnda blant annet at barnebillett skal gjelde til og med 19 år. Dette er en del av arbeidet med samordning av billettyper som skal gjelde i Viken fylkeskommune fra 2020. 

Flere veier i Østfold skifter nå nummer. Her forklarer leder av samferdselskomiteen, Olav Moe, hvorfor.

Buss og biler over Fredrikstadbrua

Trafikkregistreringer viser en moderat nedgang i personbiltrafikken for Nedre Glomma. I forhold til 2017 har det i 2018 vært registrert en reduksjon på 0,4 prosent ved de 14 registreringspunktene på riks- og fylkesveier. Dette til tross for befolkningsøkning på ca. en prosent i regionen.

Ungdommer går på buss

Samlet sett er det registrert i overkant av 5,4 millioner passasjerer med lokalbussene i Østfold hittil i 2018. Dette er 160.000 færre passasjerer enn i tilsvarende periode i 2017, noe som gir en reduksjon på 2,9 prosent.

Politikere og byråkrater hadde mandag kraftsamling på Bøndernes hus i Råde for å se hva som kan gjøres for å få jernbaneutbyggingen i Østfold tilbake på skinner.

Samferdselskomiteen fikk tirsdag demonstrert hvordan fylkeskommunale kroner bidrar til å gjøre Inspiria science senter til et nav for elsykkel-utbredelse i Østfold.