Biltrafikk og luftforurensing henger sammen

Flere veier i Østfold skifter nå nummer. Her forklarer leder av samferdselskomiteen, Olav Moe, hvorfor.

buss_biler_over_frstadbrua

Trafikkregistreringer viser en moderat nedgang i personbiltrafikken for Nedre Glomma. I forhold til 2017 har det i 2018 vært registrert en reduksjon på 0,4 prosent ved de 14 registreringspunktene på riks- og fylkesveier. Dette til tross for befolkningsøkning på ca. en prosent i regionen.

Ungdommer går på buss

Samlet sett er det registrert i overkant av 5,4 millioner passasjerer med lokalbussene i Østfold hittil i 2018. Dette er 160.000 færre passasjerer enn i tilsvarende periode i 2017, noe som gir en reduksjon på 2,9 prosent.

rådemøte

Politikere og byråkrater hadde mandag kraftsamling på Bøndernes hus i Råde for å se hva som kan gjøres for å få jernbaneutbyggingen i Østfold tilbake på skinner.

Komiteleder Olav Moe og Inspiria-leder Geir Endregard samtaler om el-sykler

Samferdselskomiteen fikk tirsdag demonstrert hvordan fylkeskommunale kroner bidrar til å gjøre Inspiria science senter til et nav for elsykkel-utbredelse i Østfold.

Underskrivere: Østfold fylkeskommune (Siv H

Partene i samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen signerte fredag en ny, revidert og forlenget avtale. Avtalen sikrer fem nye år med samarbeid for at Mosseregionen skal bli bedre å bo, leve, trives og arbeide i.

Trøbbel med betongpeler i Seutelva gir utsatt start på bompengeinnkreving i Nedre Glomma

Trøbbel med fundamenteringen av ny bru over Seutelva har vært en spesiell utfordring for vegprosjektet, noe som medfører at åpningen må utsettes 5-6 måneder til sommeren 2019.

A man with a mission

Av og til forsvinner fylkespolitikerne ut av mørke møterom. Og av og til reiser samferdselskomite-leder Olav Moe med bussen for å snakke med passasjerer, litt for å ta tempen, litt for å få førstehåndsreaksjoner på busstilbudet.

Foto fra utdeling av prisen: statsråd Solvik Olsen, ordfører Nygård, komitenestleder Agnalt, rådmann Finnes og overingeniør Bechmann, Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har kåret Fredrikstad som årets trafikksikkerhetskommune i Norge. Det er Østfold fylkeskommune og Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som står bak nominasjonen.

Sykle_FMVfoto

I midten av juni får Østfold fylkeskommune og de øvrige partene i bypakkesamarbeidet vite om de har gått til topps i samferdselsdepartementets konkurranse om til sammen 100 millioner kroner til smartere transport i Norge. Inntil tre vinnere skal kåres.