Ledige drosjeløyver i Østfold

Her kan du se hvilke drosjeløyver i Østfold som er ledige. Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene.

 

Ledige løyver
LEDIG LØYVER BLIR UTLYST HER

B-63 - ordinært drosjeløyve tilknyttet Østfold taxitjenester

Ledig fra 1. juli 2019

Søknadsfrist 19. april 2019

 

 

 

 

Når du søker om drosjeløyve må du bruke vår elektroniske søknadløsning.

Her må du laste opp påkrevde vedlegg.

Alternativt, send per post til:

Østfold fylkeskommune, 
Samferdselsseksjonen 
Postboks 220
1702 Sarpsborg.

Manglende dokumentasjon (vedlegg) medfører at søknaden ikke blir behandlet, eller at vilkårene for å få løyve ikke anses å være oppfylt.