Ledige drosjeløyver i Østfold

Her kan du se hvilke drosjeløyver i Østfold som er ledige. Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene.

Ledige løyver
LEDIG LØYVER BLIR UTLYST HER

B-50 - ordinært drosjeløyve tilknyttet Østfold taxitjenester

Ledig fra 6. mars 2019

Søknadsfrist 24. desember 2018

 

B-372 - ordinært drosjeløyve tilknyttet Taxi3

Ledig fra 1. januar 2019

Søknadsfrist 24. desember 2018

 

B-336 - utvidet drosjeløyve tilknyttet Moss taxi AS ledig fra 1. februar 2019, krever førerkort klasse D1.
Søknadsfrist: 20. desember 2018

Når du søker om drosjeløyve må du bruke vår elektroniske søknadløsning.

Her må du laste opp påkrevde vedlegg.

Alternativt, send per post til:

Østfold fylkeskommune, 
Samferdselsseksjonen 
Postboks 220
1702 Sarpsborg.

Manglende dokumentasjon (vedlegg) medfører at søknaden ikke blir behandlet, eller at vilkårene for å få løyve ikke anses å være oppfylt.