Andre løyver

Østfold fylkeskommune er løyvemyndighet for drosjeløyve, ruteløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport av funksjonshemmede. Statens vegvesen er løyvemyndighet for godsløyver og turvognløyver.

Hva er rutevognløyve?

Den som vil drive persontransport i rute (bussrute) må i tillegg til turvognløyve ha eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive en bussrute må søke fylkeskommunen om ruteløyve. I et slikt selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ.  Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten. Som en del av saksbehandlingen, vil uttalelser til konsesjonssøknaden bli innhentet fra berørte parter.  Dette er blant andre fylkeskommuner som ruta vil gå i eller gjennom. 

Hva er selskapsvognløyve?

Selskapsvognløyve er et løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet.  For selskapsvogn skal det brukes eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten. Østfold fylkeskommune har ingen selskapsvognløyver.

Hva er løyve for transport for funksjonshemmede?

Handicapløyve er et løyve for transport for funksjonshemmede som gir deg rett til å drive persontransport for funksjonshemmede med en bil som er spesielt utformet eller utstyrt for dette. Østfold fylkeskommune har ingen handicapløyver.

Kontakt

Evy Heidi Johanne Angell
E-post
Mobil 915 80 599