Fylkesveiene i Østfold

Østfold fylkeskommune er veieier for fylkesveiene. Dette omfatter 1692 kilometer fylkesvei og 191 kilometer gang- og sykkelvei.

Fylkesveinettet har 1498 kilometer med fast dekke og 194 kilometer med grusdekke. Fylkesveinettet varierer og dekker ulike behov og funksjoner. Det innebærer store variasjoner i trafikkmengder og standard. Fra enkelte lokale veier med under 100 kjøretøy i døgnet til de mest trafikkerte hvor det passerer mer enn 20000 kjøretøy pr døgn.

Veinettet i Østfold er kategorisert i forhold til den enkelte streknings funksjon.

Fylkesveier

Kontakt

Lars Helge Husvik
E-post
Mobil 975 52 671