Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak

Du kan søke om penger til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på veg.

Trafikksikkerhet