Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)

Utvalget prioriterer egne tildelte midler til skoleveistiltak for sikker skolevei, jobber for økt innsats til trafikksikkerhetsarbeid blant offentlige og private aktører og følger opp ulykkessituasjonen i fylket.

Fylkeskommunen har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Trafikksikkerhet er en prioritert oppgave som ivaretas av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Utvalget består av Østfold fylkeskommunes samferdselskomite, Statens vegvesen, Trygg trafikk og politiet.

Kontakt

Jørn Claudius
E-post