Du kan søke om penger til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på veg.

Utvalget prioriterer egne tildelte midler til skoleveistiltak for sikker skolevei, jobber for økt innsats til trafikksikkerhetsarbeid blant offentlige og private aktører og følger opp ulykkessituasjonen i fylket.