Stortingsvalget 2017

Forrige Stortings- og sametingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2017. Her kan du se hvilke 9 representanter som ble valgt fra Østfold.

  • Stein Erik Lauvås, Arbeiderpartiet
  • Elise Bjørnebekk-Waagen, Arbeiderpartiet
  • Svein Roald Hansen, Arbeiderpartiet
  • Ingjerd Schou, Høyre
  • Tage Pettersen, Høyre
  • Erlend Wiborg, Fremskrittspartiet
  • Ulf Leirstein, Fremskrittspartiet
  • Ole André Myhrvold, Senterpartiet
  • Freddy Andre Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti

Kontakt

Anne-Lise Kristoffersen
E-post
Telefon 69 11 74 10
Mobil 416 09 947