18 godkjente valglister til fylkestingsvalget i Viken 2019

Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai 18 valglister til fylkestingsvalget i Viken 2019. 

Stemmesedler ved valg - Klikk for stort bilde Tore Fjeld, KMD

Velgerne får dermed følgende partier å velge mellom: 

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Partiet De Kristne
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Piratpartiet
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Valglister med kandidater

 

Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater. Sak om godkjenning av valglister ble behandlet av fylkesvalgstyret 23. mai 2019.

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

 

Valg2019

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne en av våre rådgivere, som jobber med valg.