Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret har ansvar for tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene i Viken.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).

Møter og saker

Oversikt over møter i fellesnemnda med sakspapir og referat

Medlemmer

Medlemmene av fylkesvalgstyret er likelydende med medlemmene i fellesnemnda.