Kommune- og fylkestingsvalg 2015

I Norge avholdes det valg hver annet år. Siste valg var Kommune- og fylkestingsvalget i september 2015. Sjekk resultatene fra fylkestingsvalget her.

Resultatene fra fylkestingsvalget 2015

Av de cirka 228.000 stemmeberettigede i Østfold var det omtrent halvparten som stemte (112.739). I Østfold stemte 49.5 prosent, som er en nedgang på omtrent 6 prosent fra forrige fylkestingsvalg. Landsgjennomsnittet ligger foreløpig på 55.7 prosent, en nedgang på omtrent 4 prosent.

Flest stemmer av partiene fikk Arbeiderpartiet, forann Høyre og Fremskrittspartiet. Ole Haabeth (Ap) fortsetter som fylkesordfører, med Siv Jacobsen fra samme parti som varaordfører.

Fordelingen av mandater blant partiene:

Arbeiderpartiet: 15
Høyre: 8
Fremskrittspartiet: 4
Senterpartiet: 2
Kristelig folkeparti: 2
Miljøpartiet De Grønne: 2
Venstre: 1
Sosialistisk Venstreparti: 1 
 

Arbeiderpartiet, 15 representanter

 1. Ole Haabeth
 2. Siv Henriette Jacobsen
 3. Andreas Lervik
 4. Cecilie Agnalt
 5. Lars Pedersen Due
 6. Inger-Christin Torp
 7. Rune Fredriksen
 8. Wenche Olsen
 9. Vegar Fjell
 10. Caroline Andres
 11. Anwar Poya
 12. Inger-Lise Skartlien
 13. Ole Hagen
 14. Aase Furali
 15. Håvard Wennevold Osflaten
   

Vararepresentanter:

 • Mona Vauger
 • Trygve Einar Westgård
 • Maria Aarum Molteberg
 • Roar Høisveen
 • Ragnhild Skovly Hartviksen
 • Terje Moland Pedersen
 • Janne Mustorp Ultvedt
 • Per Øistein Kivijärvi
 • Linn Victoria Olsen
 • David Tehrani
 • Gunnel Edfeldt
 • Stian Hansen Thorvaldsen
 • Kirsten Mostad Pedersen
 • Chiga Bisimwa Nyamugira
 • Line Marthinsen
 • Alexander Karlsen El Younoussi
 • Therese Winther Antonsen
 • Tor Melvold

Høyre, 8 representanter

 1. Simen Nord
 2. Monica Carmen Gåsvatn
 3. Tor Prøitz
 4. Roar Lund
 5. Erik Mogens Unaas
 6. Marthe Key Frøberg
 7. Terje Torsteinson
 8. Gretha Kant

Vararepresentanter

 • Alf Martin Ulven
 • Terje Yngvar Beck
 • Rolf Sigmund Klerud
 • Sol-Angelica Michelle Skipnes (meldt overgang til partiet Rødt)
 • Olav Breivik
 • May-Ann Fagerheim
 • Ingrid Isaachsen Willoch (død)
 • René Rafshol
 • Ann Kristin Øye
 • Thor Reidar Hals
 • Arne Hæhre

Fremskrittspartiet, 4 representanter

 1. Håvard Jensen
 2. Leif Eriksen
 3. Frederikke Stensrød
 4. Niklas Eriksen

Vararepresentanter

 • Ole Johan Lakselv
 • Julia Brännström Nordtug
 • Agnes Bossum
 • Michael Torp
 • Bjørn Jørgensen
 • Vegar Johansen
 • Anne Bramo
   

Senterpartiet, 2 representanter

 1. Johan Edvard Grimstad
 2. Elin Johanne Tvete

Vararepresentanter

 • Ingrid Elisabeth Strengen Gundersen
 • Martin Hereid Kristiansen
 • Liv Karin Tveter
 • Hilde Sørby Haakaas
 • Jens Brynild Bakke

Kristelig folkeparti, 2 representanter

 1. Olav Ingebjørn Moe
 2. Britt Egeland Gulbrandsen

Vararepresentanter

 • John Thune
 • Per Ludvig Spydevold
 • Nicolay Georgian Øyen Lindberg
 • Maria Moe
 • Brynjar Høidebraaten
   

Miljøpartiet De Grønne, 2 representanter

 1. Erik Skauen
 2. Marlene Annabella Martin 


Vararepresentanter

 • Vibeke Julsrud
 • Bjørn Ring Opjordsmoen
 • Jonas Sjolte
 • Ida Irene Julsen
 • Victor Bergerskogen

Venstre, 1 representant

 1. Amelia Aune

Vararepresentanter

 • Geir Helge Sandsmark
 • Sindre Westerlund Mork
 • Maren Hersleth Holsen
 • Margrethe Motzfeldt

Sosialistisk Venstreparti, 1 representant 

 1. May Elisabeth Hansen

Vararepresentanter

 • Åsmund Møll Frengstad
 • Camilla Sørensen Eidsvold
 • Leif Christensen
 • Margaretha Jansen Brovold


Fordeling av ulike poster ser slik ut:

Arbeiderpartiet:

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, leder for næringskomiteen (ny), nestleder i opplæringskomiteen, samt nestleder i samferdselskomiteen.

Senterpartiet:

Leder i opplæringskomiteen, nestleder i næringskomiteen og en plass i fylkesutvalget.

Kristelig Folkeparti:

Leder i samferdselskomiteen, en plass i næringskomiteen og en plass i fylkesutvalget

Miljøpartiet De Grønne:

En plass i samferdselskomiteen, en plass i opplæringskomiteen

Sosialistisk Venstreparti:

En plass i fylkesutvalget

 

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt med fylkeskommunens valgansvarlige Anne-Lise Kristoffersen

Kontakt

Anne-Lise Kristoffersen
E-post
Telefon 69 11 74 10
Mobil 416 09 947