Samferdselskomiteen

Samferdselskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til samferdsel, fylkesveger, helhetlig areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, miljø og klima. 

Komiteen er også personidentisk med representasjonen til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Samferdselskomiteen består av 11 medlemmer. 

Her finner du møteplan med saker og vedtak.
 

Leder: Olav Moe (KrF)
Nestleder: Cecilie Agnalt (Ap)

Disse personene utgjør samferdselskomiteen for perioden 2015-2019:

Samferdselskomiteen medlemmer 2015-2019
Samferdselskomiteen medlemmer 2015-2019
Navn Representerer
Olav Moe Kristelig Folkeparti
Cecilie Agnalt Arbeiderpartiet
Erik Skauen Miljøpartiet De Grønne
Ole Hagen Arbeiderpartiet
Aase Furali Arbeiderpartiet
Mona Vauger Arbeiderpartiet
Trygve Einar Westgård Arbeiderpartiet
Gretha Kant Høyre
Erik Mogens Unaas Høyre
Tor Prøitz Høyre
Håvard Jensen Fremskrittspartiet

 

Utvalgssekretær for samferdselskomiteen: Ellen Engebretsen

Her finner du reglementet for samferdselskomiteen (PDF, 299 kB)