Opplæringskomiteen

Opplæringskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til utdanning og helse (herunder tannhelse, folkehelse og sosiale saker).

Opplæringskomiteen består av 11 medlemmer og 1 elevrepresentant.

Her finner du møteplan med saker og vedtak.

Leder: Elin Tvete (Sp)

Nestleder: Inger-Christin Torp (Ap)

Disse personene utgjør opplæringskomiteen for perioden 2015-2019:

Medlemmer av opplæringskomiteen
Medlemmer av opplæringskomiteen
Navn Representerer
Inger-Christin Torp Arbeiderpartiet
Caroline Andres Arbeiderpartiet
Anwar Poya Arbeiderpartiet
Per Øistein Kivijärvi Arbeiderpartiet
Roar Høisveen Arbeiderpartiet
Elin Tvete Senterpartiet
Vibeke Julsrud Miljøpartiet De Grønne
Roar Lund Høyre
Marthe Key Meyer Høyre
Niklas Eriksen Fremskrittspartiet
Amelia Aune Venstre
Birk Blekken Elevorganisasjonen, elevrepresentant

 

Utvalgssekretær for opplæringskomiteen: Caroline Østvold