Næring og kulturkomiteen

Næring og kulturkomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til næring, landbruk, FOU, høyere utdanning, friluftsliv, artsforvaltning, vannforvaltning, energi, kultur og museumsforvaltning.

Næring og kulturkomiteen består av 11 medlemmer.

Leder: Andreas Lervik (Ap)
Nestleder: Johan Edvard Grimstad (Sp)


Her finner du møteplan med saker og vedtak. 

Disse personene utgjør næring og kulturkomiteen for perioden 2015-2019:

Næring- og kulturkomiteen medlemmer 2015-2019
Næring- og kulturkomiteen medlemmer 2015-2019
Navn Representerer
Andreas Lervik Arbeiderpartiet
Lars Pedersen Due Arbeiderpartiet
Rune Fredriksen Arbeiderpartiet
Maria Aarum Molteberg Arbeiderpartiet
Wenche Olsen Arbeiderpartiet
Johan Edvard Grimstad Senterpartiet
Britt Gulbrandsen Kristelig Folkeparti
Tor Prøitz Høyre
Terje Torsteinson Høyre
Ann Kristin Øye Høyre
Ole Johan Lakselv Fremskrittspartiet

 

Utvalgssekretær for opplæringskomiteen: Margrethe Corneliussen

Her finner du reglementet for næring og kulturkomiteen (PDF, 299 kB)