Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har ansvar for å ivareta det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Utvalget skal også påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer.

Leder: Rolf Klerud (H)

Nestleder: Inger-Lise Skartlien (Ap)

 

Møteplan med saker og vedtak

 

Her finner du møteplan med saker og vedtak.

 

Disse personene utgjør kontrollutvalget for perioden 2015-2019:

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Navn Representerer
Inger-Lise Skartlien Arbeiderpartiet
Odd Rise Arbeiderpartiet
Anne-Kari Holm Senterpartiet
Rolf Klerud Høyre
Michael Torp Fremskrittspartiet

 

Utvalgssekretær for kontrollutvalget: Hans-Olaf Lunder.