Fylkesutvalget

Fylkesutvalget tilsvarer formannskapet i en kommune. Fylkesutvalget har det ledende og koordinerende ansvaret for fylkesplan, økonomiplan, budsjett samt regionalpolitiske og internasjonale spørsmål.

Fylkesutvalget består av 11 medlemmer. 

Leder: Ole Haabeth (Ap)

Nestleder: Siv Henriette Jacobsen (Ap)

Her finner du møteplan med saker og vedtak.​​​​​​​


Disse personene utgjør fylkesutvalget for valgperioden 2015-2019:

Fylkesutvalgets medlemmer
Fylkesutvalgets medlemmer
Navn Representerer
Ole Haabeth Arbeiderpartiet
Siv Henriette Jacobsen Arbeiderpartiet
Andreas Lervik Arbeiderpartiet
Cecilie Agnalt Arbeiderpartiet
May Elisabeth Hansen Sosialistisk Venstreparti
Olav Moe Kristelig Folkeparti
Johan Edvard Grimstad Senterpartiet
Simen Nord Høyre
Monica Carmen Gåsvatn Høyre
Leif Eriksen Fremskrittspartiet
Amelia Kristine Aune Venstre

 

Utvalgssekretær for fylkesutvalget: Anne-Lise Kristoffersen og Ellen Engebretsen.