Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har ansvar for saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for fylkeskommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

I halvårlige møter drøftes dessuten kvalitets-, fornyings-, og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølgning av saker fra sentralt kontaktmøte.

Administrasjonsutvalget består av fem medlemmer, hvorav to er representanter for de ansatte.
 

Her finner du møteplan med saker og vedtak.


Leder: Ole Haabeth (Ap)
Nestleder: Siv Henriette Jacobsen (Ap)

Disse personene utgjør administrasjonsutvalget for perioden 2015-2019:

Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget
Navn Representerer
Ole Haabeth Arbeiderpartiet
Siv Henriette Jacobsen Arbeiderpartiet
Simen Nord Høyre
Rune Karlsen Utdanningsforbundet
Truls Melvær Fagforbundet

 

Utvalgssekretær for administrasjonsutvalget: Ellen Engebretsen