Fylkesordfører: Ole Haabeth

Ole Haabeth har vært fylkesordfører i Østfold siden 2007.

Personalia

Navn: Ole Haabeth
Født: 18.09.50 i Fredrikstad           
Familiestatus: Gift, tre barn

Utdanning 

 • Examen artium naturfaglinje ved Frydenberg Gymnas 1969
 • Examen philosofikum Oslo Universitet 1973
 • Lærerprøva ved Oslo off. lærerskole 1975
 • 1. avdeling spesialpedagogikk Statens to-sommerkurs 1977
 • 2. avd. spesialpedagogikk atferdsvansker/generelle lærevansker Halden lærerskole 1985

Yrkesliv              

 • Undervisning av psykisk utviklingshemmede fra 1975 til 1981: 1 år i Fredrikstad, siden i Sarpsborg, fra 1981 til 1992 og fra 1994 til 1995 undervisning av ungdomsskoleelever med atferdsvansker i Sarpsborg. Fra 01.01.92 – 01.01.94 og fra 15.10. 95 til dags dato permisjon herfra for å være politiker på heltid.
 • 1992 – 1994: Ordfører i Kråkerøy kommune
 • 1995 – 1999: Varaordfører i Fredrikstad kommune
 • 1999 – 2007: Ordfører i Fredrikstad kommune
 • 2007 – dags dato: Fylkesordfører i Østfold fylkeskommune

Politisk engasjement:

 • Medlem av Det norske Arbeiderparti. Valgt inn i Kråkerøy kommunestyre fra 1984 til 1994. Fredrikstad kommunestyre fra 1994 til 2007. Medlem av Østfold fylkesting fra 2007 til dags dato.
 • Innehatt en rekke verv innenfor helse og sosial, samferdsel, næringsutvikling, VAR- sektor (vann, avløp, renovasjon), boligkooperasjon, interregionalt- og internasjonalt arbeide.

Viktige verv i dag:

 • Leder av administratsjonsutvalget i Østfold fylkeskommune
 • Medlem av hovedstyret i KS
 • Medlem av Policy Commitee i CEMR (den europeiske KS organisasjonen)
 • Leder av koordineringsgrupper innenfor utbygging av både E-18 og jernbane
 • Leder av styringsgruppene for bypakken i Nedre Glomma og Moss
 • Medlem av Borg Havnestyre
 • Div. andre styreverv 

Kontakt

Ole Haabeth
E-post
Telefon 69 11 74 08
Mobil 908 58 708