Politisk ledelse

Klikk for stort bildeFylkesordfører: Ole Haabeth (Ap)

Født: 1950
Bosted: Fredrikstad

Fylkesordføreren er den fremste blant fylkestingets medlemmer og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i fylkestinget. 

Flere bilder av Ole Haabeth.

Mer om Ole Haabeth

Klikk for stort bildeFylkesvaraordfører: Siv Henriette Jacobsen (Ap)

Født: 1966
Bosted: Moss

Fylkesvaraordføreren er fylkesordførerens stedfortreder og den som leder og representerer fylkestinget i fylkesordførerens fravær. 

Flere bilder av Siv Henriette Jacobsen.

 

Klikk for stort bildeLeder av Næring og kulturkomiteen: Andreas Lervik (Ap)

Født: 1969
Bosted: Sarpsborg

Andreas Lervik har politisk ansvar for saker knyttet til næring, landbruk, FOU, høyere utdanning, friluftsliv, artsforvaltning, vannforvaltning, energi, kultur og museumsforvaltning.

Flere bilder av Andreas Lervik.

 

Klikk for stort bildeLeder av Opplæringskomiteen: Elin Tvete (Sp)

Født: 1976
Bosted: Fredrikstad

Elin Tvete har politisk ansvar for saker knyttet til utdanning og helse (herunder tannhelse, folkehelse og sosiale saker).

Flere bilder av Elin Tvete.

 

Klikk for stort bildeLeder av Samferdselskomiteen: Olav Moe (KrF)

Født: 1968
Bosted: Råde

Olav Moe har politisk ansvar for saker knyttet til samferdsel, fylkesveger, helhetlig areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, miljø og klima. 

Flere bilder av Olav Moe

 

Gruppeledere i fylkestinget

 

 

Lagre