Østfold fylkesting gjennom århundrene

Fylkestinget i 1919 - Klikk for stort bildeFylkestinget i 191918. juni 2013 var det 175 år siden den første fylkestingssamling ble holdt i Østfold fylke, eller Smaalenene amt, som det het den gang.

I løpet av denne tiden har oppgavenes innhold  og omfang gjennomgått store endringer. Men  grunnlaget for virksomheten til dette regionale  nivået, mellom kommunene og Staten, har  hele tiden vært å utføre samfunnsoppgaver som det ikke er hensiktsmessig for hver enkelt  kommune å gjøre.

Avdøde seniorrådgiver Per Arnesen samlet Østfold fylkestings historie i to dokumenter som kan lastes ned i sin helhet på denne siden. 

– Mitt håp er at dokumentene skal bidra til kunnskap om de viktigste samfunnsoppgaver som Østfold fylkeskommune har hatt, og fortsatt har, uttalte fylkesordfører Ole Haabeth ved ferdigstillelsen.

Dokumentene

Del 1: "Fra Smaalehnenes amtsmandskap til Østfolds fylkesting" (PDF, 13 MB) gir en kortfattet oversikt over grunnlaget for Østfold fylkeskommunes virksomhet tilbake til 1838. Deretter følger en overordnet beskrivelse av  Østfold fylkeskommunes ansvar og oppgaver gjennom tre tidsperioder med ulike rammevilkår for fylkeskommunens virksomhet. 

Del 2: "Fylkestingsperiodene etter 1976" (PDF, 6 MB), er det gitt en omtale av hver enkelt fireårige fylkestingsperiode. Hovedavsnittet i del 2 er en  kronologisk oversikt over saker i den enkelte fylkestingsperiode - ikke alle saker, men viktige saker. I oversikten er det også tatt med noen spesielle saker, samt viktige sentrale reformer av betydning for fylkeskommunens virksomhet.

 


Velociped 1891 - Klikk for stort bildeAmtsmanformannskapet behandlet i juni 1891 forslag til bestemmelser for velocipedridning på offentlige landeveier. Med så strenge regler for å kjøre velociped var det helt nødvendig med øvelseskjøring på tunet. Foto: ukjent/ØFB